Vrijwilliger

Zuidwester ziet het als haar taak om vrijwilligers goed te ondersteunen bij het vervullen van hun rol. Vrijwilligers hebben regelmatig vragen over het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. Soms is er ook behoefte aan wat meer kennis of gewoon praktische vaardigheden. Het Leercentrum ontwikkelt daarvoor een aanbod aan activiteiten. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor vrijwilligers van cliënten van Zuidwester als ook van niet cliënten (via bijv. de WMO).  
 

Ik heb een (leer)vraag Kennisbank Informatie
Aanbod Vrijwilligerscoördinatoren Contact