Visie op leren

“Leren is investeren in jezelf, de toekomst en de organisatie”.

Zuidwester ontwikkelt zich tot dé zorgorganisatie in Zuidwest Nederland voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking. Dat vraagt om goed opgeleide medewerkers die LEREN zien als een vanzelfsprekende activiteit die hoort bij het functioneren als professional. Je als (zorg)medewerker ontwikkelen is bovendien noodzakelijk, om conform de visie van Zuidwester, te kunnen werken. In de visie van Zuidwester staat de cliënt centraal. En is de ondersteuning gericht op het voeren van eigen regie door de cliënt. De nadruk ligt op ontwikkelingsgerichte begeleiding en ondersteuning. Dat vraagt om een medewerker die in zijn kracht staat. Die als professional opereert en gebruik maakt van de beschikbare regelruimte om de cliënt optimaal te ondersteunen. Werken conform de visie geldt ook voor ondersteunende diensten en stafafdelingen die een bijdrage leveren aan de dienstverlening van Zuidwester. De leermogelijkheden van het Leercentrum sluiten aan bij deze visie. Dat geldt voor de primaire beroepsopleiding, bijscholing en begeleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Met het Leercentrum willen we benadrukken dat leren onlosmakelijk verbonden is met werken bij Zuidwester. We vinden het belangrijk dat er faciliteiten zijn om te leren. Dat geldt voor medewerkers, maar ook voor cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en verwanten.

Bij Zuidwester vinden we dat leren breder is dan het volgen van cursussen en opleidingen. Leren vindt plaats op de werkplek, individueel en in groepsverband, in klaslokalen en soms thuis op de bank. Leren faciliteren we door het organiseren en aanbieden van leermogelijkheden (e-learning modules, cursussen, trainingen, coaching, etc.). Het Leercentrum heeft daarvoor een aanbod, maar wil vooral inspelen op leervragen in de organisatie.

Hoe je het liefste leert, is voor iedereen verschillend. Het Leercentrum onderscheid de volgende ‘leervoorkeuren’:
 

Kunst afkijken

Kernwoorden
Deze mensen leren het liefst in de spanning van de praktijk. Ze observeren anderen, analyseren wat bruikbaar is en passen dat toe in hun werk.

Werkvormen
Bedrijfsbezoek, observeren, meelopen, demonstratie, stage lopen, filmpjes kijken.

 

Participeren

Kernwoorden
Je leert door met name te sparren met anderen. Hun reacties en ideeën voeden jouw leerproces. Het gaat er over om samen naar betekenis te zoeken in jouw werkpraktijk.

Werkvormen
Intervisie, werkgroep, casus bespreken, workshop.

 

Kennis verwerven

Kernwoorden
Grote kans dat ze jou met je neus in een boek vinden of aan het zoeken op Internet. Je houdt van leren waarbij  een expert kennis overdraagt. Je wilt graag nieuwe kennis verwerven. Je leert graag van deskundigen, op basis van feiten en theorieën.

Werkvormen
Studieboeken, hoorcolleges, readers, bronnenonderzoek.

 

Oefenen

Kernwoorden
Je leert graag door praktisch aan de slag te gaan, door te oefenen en uit te proberen in een veilige omgeving. Je bent niet bang voor fouten, want daar leer je van.

Werkvormen
Rollenspel, gaming, stage lopen, workshop, vaardigheidstraining

 

Onderzoeken

Kernwoorden
Schools leren is te beperkt voor jou. Je leert het liefst door zelf iets uit te vinden in je eigen werkpraktijk. Je springt graag in het diepe, bent nieuwsgierig, creatief en houdt ervan zaken zelf te regelen.

Werkvormen
Werkstukken maken, brainstormen, verhalen vertellen, praktijkopdrachten maken.