Visie op leren

“Leren leidt tot mensen met meer zelfinzicht en zelfbewustzijn die zichzelf en de ander beter begrijpt. Leren daagt uit om het nog beter te doen en leidt tot krachtige individuen, teams en organisatie”.

Werkplekleren

De basis van Leren en Ontwikkelen bij Zuidwester is het toevoegen van leren in de praktijk (het werkproces waarbij het 70-20-10 model als referentiemodel wordt gehanteerd). 

•       Prestatieverbetering op het werk (vakmanschap vergroten). De gewenste prestatie van Zuidwester is vertrekpunt om het werken = leren te verbeteren.

•       Continue persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bewust en onbewust ontwikkelen door reflectie in en na de actie! De koppeling tussen persoonlijke en
        professionele ontwikkeling is verbonden via leren door te werken, leren in sociale netwerken én leren in formele leerinterventies.

•       Van kennisvoorraad naar kennis in de flow van het werk. Van ‘push’, ‘moeten’ van leren vanuit competentieprofielen en verplichte scholingen naar ‘pull’, het laten
         ontstaan van de behoefte om te leren op het moment van eigen keuze op basis van kaders van presteren in de organisatie. Leren en ontwikkelen is dan een
         continue flow. Door medewerkers verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen loopbaan en ontwikkeling.

•       Waarde toevoegen voor Leren en Ontwikkelen en de organisatie. Dat vraagt om de ‘oude’ patronen voor leren los te laten en nieuwe te ontwerpen en uit te voeren
         vanuit 70, van daaruit 20 en dan 10.

‘Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt.’  Aldous Huxley

Gebruiken van Leertechnologie

Werkplekleren met Leertechnologie is een vernieuwing die eenvoudig en stapsgewijs in te voeren en te gebruiken is. Deze vernieuwing is gebaseerd op de 11 leerprincipes van werkplekleren:

 1. De lerende is verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces en ontwikkeling
 2. De eigen werkpraktijk vormt het vertrekpunt
 3. Werksituaties omzetten naar leersituaties
 4. Het mobiliseren van kennisdeling en expertise
 5. Beeldend leren en trainen
 6. Analyseren gaat vooraf aan oefenen en praktiseren
 7. Referentiewaarde verhogen door leergames
 8. Zichtbaar maken van individuele- en teamontwikkeling geeft voortdurende leerimpulsen
 9. Een betekenisvolle dialoog en gedeelde betekenis zijn kenmerkend voor de groepsinteractie
 10. Peer feedback, virtuele leerinteractie en reflectie verdiepen het leren
 11. Leertechnologie is onlosmakelijk met leren verbonden