Verwanten / Mantelzorger

Ook verwanten van cliënten zijn van harte welkom bij het Leercentrum. Op deze website spreken we steeds vaker over mantelzorgers als het over de verwanten gaat. Immers, verwanten zijn veelal nauw betrokken bij de zorg en ondersteuning van cliënten van Zuidwester. In de thuisomgeving zijn zij mantelzorger en de betrokkenheid van verwanten bij de zorg zal als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen alleen maar toenemen.

Op deze website is informatie te vinden over wat het Leercentrum van Zuidwester de verwanten en mantelzorgers te bieden heeft. Neem een kijkje, maak er gebruik van en neem vooral contact op als er vragen zijn. 
 

Ik heb een (leer)vraag Kennisbank Informatie
Aanbod Contact