Rectificatie Dichtbij nr. 4

In het artikel (leerkring voor vrijwilligers mantelzorgers) in “Wij zijn dichtbij nr.4” is per abuis een fout geslopen. Graag willen wij dit rectificeren. Op bladzijde 15 staat vermeld dat er een forum bestaat voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Momenteel is er nog geen forum actief. Het forum voor mantelzorgers wordt pas actief wanneer er onderwerpen naar voren komen vanuit de pilot “In voor mantelzorg”. Deze pilot staat dit moment uit. Wij houden u via de website op de hoogte van ontwikkelingen.

Voor vrijwilligers komt er op dit moment geen forum. Het blijkt dat de belangstelling (gemeten door de vrijwilligerscoördinatoren) onvoldoende aanwezig is. Mocht de behoefte alsnog ontstaan dan horen we dit graag en kunnen er nieuwe stappen gezet worden.

Excuus voor deze verkeerde informatie.